• Horizon Services Inc.

    • Portable Toilets
    PO Box 61484
    Fairbanks, AK 99706-1484
    (907) 452-1480
    (907) 452-1480 (fax)